HomeBloggHur högt får ett staket vara

Hur högt får ett staket vara

Regler för hur högt ett staket får vara

När du planerar att bygga ett staket runt din bostad, är det viktigt att känna till reglerna kring hur högt ditt staket får vara. I Sverige kan reglerna variera beroende på var du bor och vilken typ av staket du planerar att bygga. Men oroa dig inte, vi ska guida dig genom processen!

Generella riktlinjer för stakethöjd

I de flesta fall får ett staket vara högst 110 cm högt utan att söka bygglov. Om du planerar att bygga ett högre staket kan det krävas att du ansöker om bygglov. Det är också viktigt att komma ihåg att staket inte får hindra sikt eller på annat sätt skada trafiksäkerheten. Här kommer en sammanställning av de generella rekommendationerna:

Stakets höjd Kräver bygglov Övriga regler
0-110 cm Nej Ej för trafiksäkerhet
110 cm+ Ja Söka bygglov

Lokala regler och bygglov

Beroende på din kommuns regler kan det finnas ytterligare krav gällande hur högt ditt staket får vara. Därför är det viktigt att undersöka om det finns några lokala rekommendationer eller regler som du bör beakta.

Så, hur gör du för att ansöka om bygglov om det behövs? Först och främst kan du kolla på din kommuns hemsida för information om hur du ansöker om bygglov för staket. Därefter kan du fylla i en ansökan och skicka in den till din kommun – ofta kan detta göras online. Kommunen kommer sedan att granska din ansökan och ge dig besked om ditt staket är godkänt eller om det krävs justeringar.

Sammanfattning:

  • Generellt får staket vara högst 110 cm högt utan bygglov
  • Kolla upp din kommuns regler och rekommendationer
  • Ansök om bygglov om det krävs för ditt staket

Att bygga ett staket runt din bostad kan vara både praktiskt och estetiskt tilltalande, men det är viktigt att göra det enligt reglerna. Förhoppningsvis har denna artikel gett dig en tydlig bild av vad som gäller kring hur högt ett staket får vara, så att du kan göra ditt staketbygge så smidigt som möjligt.

Relaterade artiklar