Hur många städer finns det i Sverige?


Hur många städer finns det i Sverige

För att svara på frågan “hur många städer finns det i Sverige?” behöver man definiera vad en stad är. Enligt SCB finns det fler än 2 000 tätorter i Sverige. 9 miljoner personer i Sverige eller 88 procent av befolkningen bor i en tätort. Men som tätort räknas alla orter som har minst 200 invånare. Är då ett samhälle med 200 invånare en stad? Eller kanske snarare en by?

Enligt SCB räknas alla bebyggelseområden med 50 till 199 invånare som en småort. Och småort borde väl kunna översättas till by? De uppger dock inte hur många såna här småorter eller byar det finns utan bara att drygt 273 000 personer sammanlagt bor i en sådan. 

Så frågan hur många byar och städer det finns i Sverige lämnar vi kanske obesvarad. Var gränsen mellan stad och by går kan vi dock utreda vidare. Enligt Sveriges nationalatlas räknas tätorter som har 10 000 invånare eller mer som städer. Men är då en tätort med säg 9 000 invånare en by? Inte en sån bullerby som man ser framför sig när man hör ordet iallafall.

Hur många stora städer finns det i Sverige?

Hur många stora städer det finns i Sverige är dock enklare att besvara. Här verkar man vara mer enig om att de enda riktiga storstäder vi har är:

  • Stockholm
  • Göteborg
  • Malmö
  • Uppsala (kommun)

Dessa har alla över 200 000 invånare. Om man vill veta hur många städer som har över 100 000 invånare så är det bara 10 stycken med Uppsala som den nordligaste. Vårt land består alltså av mestadels mindre städer och byar. Åtminstone i de nordligaste delarna av landet.