Investera på börsen


Numera är det många som har hitta till börsen. Senaste två åren har många investerat pengar och fått god utdelning på detta. Däremot är det kanske inte helt klart för alla vilka olika möjligheter för sparande det finns på börsen. Eftersom det är olika hur var och en tänker ska vi titta på några saker.

Om du funderar på att påbörja ett sparande på börsen är det första du ska tänka på hur lång tid du kan ha pengarna placerade. Det är en viktig start eftersom det påverkar vilka sparformer som rekommenderas. Vi ser på följande områden.

  • Tidshorisont för sparandet
  • Aktier eller fonder
  • Avkastning

Surfa in på bra-fonder.se för att hitta de bästa fonderna att investera i.

Tidshorisont

När du har tagit beslutet att spara pengar är första frågan att besvara hur länge sparandet ska eller kan ske. Eftersom den frågan svara på hur länge du kan låta pengarna jobba påverkar det val av sparform. Att investera i aktier för en kort tid innebär ofta en större risk. Till en början behöver du planera för om pengarna då kan vara placerade en längre tid. Tips, surfa in på https://aktierapp.se/ för att hitta de bästa apparna för aktier.

Planerar du för längre tid, om du exempelvis ska pensionsspara är frågan hellre vilken risk du känner dig komfortabel med. En högre risk i en aktie eller fond innebär möjlighet för större avkastning på ditt kapital. Däremot innebär det också en högre risk. Men om pengarna får jobba en längre tid minskar du risken.

Aktier eller fonder

För att ta ett beslut om vilken sparform just du ska ha är det viktigt att förstå enkla skillnader. Om du väljer att spara i fonder köper du dig in i flera olika företag och branscher. Gällande fonder är det någon som köper och säljer värdepapper åt fonden. Du som sparar köper in dig i portföljen. Kan du tänka dig ta en högre risk kan aktiefonder vara ett bra alternativ.

Detta ger dig en bra spridning. Däremot ska du om du vill spara i fonder titta på vilken förvaltningskostnad som finns. Det kan göra stor skillnad. Du ska titta efter en låg förvaltningskostnad på en fond. Att spara i fonder är ett bra alternativ för dig som inte är så intresserad av aktier och skapa din egen portfölj. Köper du istället egna aktier behöver sätta dig in i bolaget och förstå vad dem håller på med och samtidigt tro på företaget på sikt.

Avkastning

Bara för att en fond eller aktie har gått bra en period innebär inte det nödvändigtvis att det fortsätter så. Du behöver veta att börsen svänger från dag till dag och år till år. Däremot har svenska börsen gått upp i snitt 10% per år de senaste 30 åren. Dock ska man veta att vissa år backar den och vissa år ger den betydligt mer.

Oavsett vad du väljer att investera pengar i aktiefonder eller aktier ska du bara investera pengar du har råd att förlora. Ta gärna tips på aktier men gör alltid egna bedömningar och analyser. Att låna pengar för att investera i aktier är riskfyllt.