ISK skatten höjs inför 2024


green plant in clear glass vase

Investeringssparkontot, mer känt som ISK, har blivit ett populärt val för svenska investerare de senaste åren. ISK-konton har lockat till sig användare eftersom administrationen är relativt enkel och skattesatserna låga. Idag är det närmare 4 miljoner svenskar som har ett aktivt ISK-sparkonto.

Den här typen av sparkonton skiljer sig från andra sorters sparkonton och investeringar. Bland annat betalar du som ISK-nyttjare skatt årligen, oavsett om ditt sparkapital ökade, minskade eller förblev oförändrat. Detta skiljer sig från andra sorters investeringar där du beskattas på din vinst.

Trots det har skatten förblivit låg. Men de senaste två åren har skatterna på investeringssparkonto höjts. Vid årsskiftet mot 2024 höjs skatten upp till omkring 1,2%, vilket kan komma att kosta investerare tusentals kronor.

I den här artikeln ska vi kolla lite närmare på ISK-skatten och sen se vad som är bra att tänka på när den höjs vid årsskiftet.

Fördelar med ISK-skatten

Enkelhet och förutsägbarhet: ISK erbjuder en enkel lösning till sparande för de som inte vill lägga ner tid på att göra komplicerade skatteberäkningar. Oavsett hur mycket eller lite ditt sparkonto har förändrats det senaste året så vet du den exakta procentuella skattekostnaden. Det gör att hela investeringssparkontosystemet känns stabilt och pålitligt.

Eftersom skatteberäkningen är simpel försvinner behovet av att övervaka varje enskild transaktion och dess påverkan på den skattepliktiga vinsten.

Långsiktighet favoriseras: ISK-skatten förblir opåverkad av kortsiktiga marknadssvängningar, vilket uppmuntrar investerare att behålla sina tillgångar över tid.

Denna skattestruktur främjar en långsiktig investeringsstrategi och kan minimera risken för impulsiva och ogenomtänkta beslut som baseras på kortsiktiga prisändringar på marknaden.

Flexibilitet och diversifiering: ISK-kontot möjliggör investeringar i olika typer av tillgångar, inklusive aktier, fonder och andra värdepapper. Det ger dig som investerare en hög grad av flexibilitet att diversifiera din portfölj för att minska riskerna samtidigt som du strävar efter att maximera avkastningen över tid.

Nackdelar med ISK-skatten

Skatt oavsett avkastning: En av de mest kontroversiella aspekterna av ISK-skatten är dess krav på skattebetalning oavsett om investeringarna genererar vinst eller förlust. Detta kan uppfattas som orättvist för investerare vars tillgångar minskar i värde, utan möjlighet att kompensera detta genom att minska skattebördan.

Minskad möjlighet till förlustavdrag: Den som har ett ISK-konto har ingen möjlighet att dra av förluster mot andra inkomster. I traditionella kapitalvinstbeskattningssystem kan förluster användas för att minska den totala skattepliktiga inkomsten, vilket kan vara en fördel i vissa ekonomiska situationer.

Därmed kan ISK begränsa flexibiliteten för investerare att kompensera för eventuella förluster på ett sätt som andra beskattningssystem tillåter. Det svenska ISK-kontot erbjuder fördelar som enkelhet och långsiktig stabilitet för investerare.

Valet mellan ISK och andra investeringsstrukturer bör baseras på individuella mål, risktolerans och skatteplanering. Att förstå skattesystemet kring ISK är avgörande för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut och på så sätt optimera den ekonomiska strategin.

Vad innebär det att ISK-skatten höjs 2024?

År 2022 låg skatten på 0,375%. Därefter höjdes den till 0,882%, och nu står vi inför ytterligare en prognos om en kommande ISK-skattehöjning. Trots politiska löften om att ISK-skatten inte skulle höjas, verkar det som om verkligheten avviker från dessa löften. För närvarande förväntas skatten öka till 1,2% av kapitalet på sparkontot.

Denna nivå representerar den högsta skattesatsen som ISK-sparare kommer att betala sedan sparformen introducerades 2012.

Minskad avkastning

Den mest påtagliga konsekvensen av den planerade höjningen av ISK-skatten är att investerare kommer att få en minskad avkastning på sina investeringar. För att kapitalet på sparkontot ska växa måste avkastningen överstiga den ökande skattesatsen. För att sätta detta i perspektiv betalade en person med 1 000 000 kr på sitt ISK-konto 3750 kr i årlig skatt år 2022. Året därpå steg skatten till 8820 kr per år.

Med den kommande skattehöjningen år 2024 kommer samma sparare att behöva budgetera för att betala 12 000 kr per år i skatt. Även för de med mindre belopp på sina konton blir skatteökningen märkbar. En sparare med 300 000 kr på sitt ISK-konto betalade 1125 kr i skatt år 2022 och 2246 kr nästföljande år. Nu kommer de att mötas av en ytterligare ökning och behöva betala ännu mer, vilket gör det dyrare att behålla sina besparingar på ett ISK-sparkonto.