Home Blogg Sjukskriven för att ta hand om anhörig

Sjukskriven för att ta hand om anhörig

0
Sjukskriven för att ta hand om anhörig

Sjukskriven för att ta hand om anhörig

Att bli sjukskriven för att ta hand om en anhörig kan vara en nödvändighet i vissa livssituationer. Men hur fungerar det egentligen, och vilka regler gäller? Nedan följer en kort genomgång av vad du behöver veta om att vara sjukskriven för att ta hand om en anhörig.

Vem kan bli sjukskriven för att ta hand om en anhörig?

I Sverige kan du som anställd ha rätt att bli sjukskriven för att ta hand om en närstående som är i behov av vård eller omsorg. Det kan till exempel vara en förälder, partner, barn eller syskon som behöver extra stöd och hjälp under en period.

Hur går det till att bli sjukskriven för att ta hand om en anhörig?

För att bli sjukskriven för att ta hand om en anhörig behöver du först och främst ha en dialog med din arbetsgivare och förklara situationen. Därefter krävs det oftast ett läkarintyg som styrker att du behöver vara hemma för att vårda eller stötta den anhöriga. Läkarintyget behöver innehålla information om hur länge du beräknas vara frånvarande från jobbet.

Steg för att bli sjukskriven för att ta hand om anhörig Vem det gäller Viktigt att tänka på
Tala med arbetsgivare Anställd som behöver vårda anhörig Håll en öppen dialog och diskutera möjligheterna
Få läkarintyg Anställd och anhörig Intyget ska ange tidsperiod för sjukskrivningen
Söka ersättning från Försäkringskassan Anställd som blir sjukskriven Ansök inom tidsram om att vara sjukskriven

Vad händer med lön och försäkringar?

Under den period du är sjukskriven för att ta hand om en anhörig kan du få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kallas vård av barn (VAB) och kan ersätta en del av din inkomstbortfall. Det är viktigt att ansöka om VAB så snart du vet att du kommer att vara borta från jobbet.

  • Prata med din arbetsgivare och förklara situationen
  • Få ett läkarintyg som intygar att du behöver vara hemma för att vårda din anhörig
  • Söka och få ersättning från Försäkringskassan

Sjukskrivning för att ta hand om en anhörig kan vara en viktig resurs för många familjer och deras närstående. Det är viktigt att vara förberedd och veta vad som krävs när en sådan situation uppstår. Kom ihåg att din arbetsgivare och Försäkringskassan kan vara till stor hjälp under denna process.