Varför säger man prosit?


När någon nyser är det nästan alltid någon som svarar med “prosit”. Det är antagligen något du gjort hela ditt liv och inte reflekterat mycket över. På engelska säger man istället “bless you” som betyder “välsigne dig” – men vad betyder egentligen ordet “prosit” då?

Från latin

“Prosit” är faktiskt inte svenska utan latin. “Pro” betyder “för” och är något du kan hitta i många ord om du tänker efter. “Sit” betyder ungefär “må det vara”, så tillsammans betyder det ungefär “må det vara till din fördel”.

Varför säger man prosit när någon nyser?

Förr i tiden trodde man att sjukdomar berodde på onda andar och att en nysning framkallades av antingen onda eller goda makter. Att säga “prosit” var därför ett sätt att lyckönska den nysande personen. Idag vet vi att andar inte har mycket att göra med om vi blir sjuka eller inte, men att önska någon en godartad nysning är väl ändå inte helt fel!