Home Blogg Varför stammar man?

Varför stammar man?

0
Varför stammar man?

Stamning är en störning i rytmen av talet och ofrivillig repetition. Att stamma kan vara obehagligt och framförallt påverka självförtroendet. Bland Sveriges unga befolkning stammar 4-5 % av barn någon gång under deras uppväxt. I jämförelse med det så stammar cirka 1% av Sveriges vuxna befolkning. Men vad är det egentligen som ligger bakom stamningen?

Förklaring: varför stammar man?

Det är inte helt klart vad grundorsaken är. Trots det är forskare överens om att det finns flera olika anledningar som orsakar stamning. Framförallt visar mycket forskning på att det har en neurobiologisk bakgrund. Utöver det kan stamning också förklaras av en instabilitet i hjärnan som påverkar talet.

Det är en reaktion till personens omgivning vilket gör att hjärnan pausar talet, alternativt har svårt att starta. Stamning och nervositet är inte sedda som ett samband. Däremot kan stamning leda till att personen i fråga blir nervös i sociala situationer.